หน้าแรก ข่าวเดลินิวส์ เศรษฐกิจ-นวัตกรรมขนส่ง ชะลอตัดไม้สักเพิ่มเลนทางหลวงแพร่

 แขวงทางหลวงแพร่ กรมทางหลวง ชี้แจงกรณีโซเชียลเน็ตเวิร์กนำเสนอเรื่องการตัดต้นไม้สักกว่า500 ต้น บนทางหลวงหมายเลข 11ตอน หนองน้ำเขียว – ปางเคาะ จ.แพร่ ทำให้ประชาชนจำนวนมากพากันต่อต้านว่า การนำไม้ออกเป็นการเตรียมความพร้อมในการก่อสร้างและบูรณะปรับปรุงทางหลวงโดยขยายช่องจราจรจาก2 ช่องจราจรไปกลับเป็น 4ช่องจราจร ระหว่าง กม.370+065 –387+575 ระยะทาง 17.510 กม.